Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld gaat onze sympathie direct uit naar de slachtoffers. We willen hen graag opvangen en helpen. Er zijn overal blijf-van-mijn-lijf huizen en het aanbod van psychologische hulp is groot. Natuurlijk is onze steun voor slachtoffers hard nodig, maar vergeet niet dat ook de plegers in feite slachtoffers zijn. Ook zij reageren op triggers uit hun onverwerkte verleden en hebben hulp nodig om het mechanisme waarin ze gevangen zitten, een halt toe te roepen.

Hulp voor plegers

Plegers van huiselijk geweld krijgen echter veel minder hulp aangeboden. Zeker als ze in het strafrecht terecht zijn gekomen en officieel daders zijn geworden, ligt de focus op straf in plaats van op hulp. Daarnaast voelen plegers van huiselijk geweld zelf een enorme drempel om hulp te zoeken. Er is veel schaamte. De buitenwereld oordeelt hard, daarom hebben ze het gevoel dat ze het zelf moeten oplossen en geen recht hebben op hulp.

Ook slachtoffers zijn verantwoordelijk

Bij huiselijk geweld is niemand schuldig. De plegers handelen immers ook vanuit hun eigen onverwerkte pijn. Maar alle betrokkenen zijn wel verantwoordelijk. Ook de slachtoffers? Ja, ook de slachtoffers! Ook zij handelen vanuit hun eigen onverwerkte pijn. Veel slachtoffers gaan van de ene gewelddadige relatie naar de andere. Ook zij reageren op triggers en het lukt ze vaak niet om die onder ogen te zien. Laat staan dat ze die triggers kunnen ontmantelen en uit hun leven bannen.

PRI voor slachtoffers én plegers

In mijn praktijk help ik zowel slachtoffers als plegers. Met PRI-therapie heb ik onder andere een vrouwelijk pleger kunnen helpen. Elke keer als zij dacht dat haar man haar uitlachte, gaf zij hem een harde klap in zijn gezicht. Door haar triggers te analyseren en te ontmantelen, is het haar gelukt om het huiselijk geweld te stoppen. PRI-therapie kan plegers en slachtoffers in staat stellen om hun gedrag drastisch te veranderen.

‘Geweld hoort nergens thuis’

Samen met een collega ben ik betrokken bij het landelijke project ‘Geweld hoort nergens thuis’. We helpen plegers van huiselijk geweld om zicht te krijgen op hun triggers. Dat doen we in een vroeg stadium, als er sprake is van niet-fysiek of licht fysiek geweld. De pleger vernielt deuren, ramen en andere spullen, maar gebruikt (nog) geen of licht geweld tegen de partner of kinderen.

Het is een belangrijk project. Wij zijn vrij van oordelen over plegers, zodat we ze echt goed kunnen helpen. De drempel voor plegers om hulp te zoeken moet namelijk echt omlaag. Ook zij verdienen het om echt goed geholpen te worden.

Image
Image